14.12.2012 | Kategoria: Sopimukset

Vakiosopimusten käyttämisellä on vissi järki silloin kuin tehtäviä sopimuksia on massoittain eikä osapuolilla ole aikaa tai intressiä neuvotella ehdoista.

Sitten on tilanteita, joissa yritetään käyttää vakiosopimusta, vaikka se ei sovellukaan tarkoitukseen tai vaikka sopimus ei ole kohtuullinen esimerkiksi siksi, että sopimuksen arvo on suuri. Kannattaako aina uskoa, kun sopimuskumppani sanoo ettei tee sopimuksiin muutoksia ja lähettää allekirjoitusversiot pdf-tiedostona. Ei. Kannattaa haastaa, kommentoida ja ehdottaa neuvottelua.

Keskustelussa osapuolet pääsevät samalle tasolle ja neuvottelijan on vaikeampi mennä yhtiön politiikkojen taakse. Vaikka suomalainen vissin puheen perinne sopimusten tekemisessä onkin väistymässä kirjallisten sopimusten tieltä, ei ihmisten välisen vuorovaikutuksen osuutta hyvien sopimusten tekemisessä sovi aliarvioida.