14.01.2013 | Kategoria: Yleinen

Lupasin uutta uuden vuoden kunniaksi, ja saamanne pitää. Olen nimittäin kehittänyt uuden sopimushuolto-nimisen palvelun yritysten sopimusriskien kartoittamiseen.

sopimushuolto-sivu-e1358166409982 Palvelu on tehty yritysten arkipäivän tarpeeseen, siihen että yritykset liian harvoin tietävät mihin kaikkeen on sitouduttu, mitä riskejä kassakaapissa luuraa ja toisaalta, mitä oikeuksia yrityksellä on mahdollisessa sopimusrikkomustilanteessa. Sopimuksia on saatettu allekirjoittaa eri aikoina ja eri ihmisten toimesta, eikä kattavaa kokonaiskuvaa yrityksen sitoumuksista ole.

Lähes kaikki yritysten liiketoiminta perustuu sopimuksiin, joten jos yrityksessä ei tunneta tehtyjä sopimuksia, ei tunneta riittävästi liiketoimintaakaan. Palvelun tausta-ajatuksena on, että sopimuksia ei tehdä juristeja varten vaan sopimukset pitäisi saada yrityksessä aktiiviseen käyttöön ja pitää ne myös jatkuvasti ajantasaisina. Kun sopimustieto on käytössä, on toimintaa mahdollista myös tehostaa ja kustannuksia karsia esimerkiksi neuvottelemalla sopimuksia uudelleen, kilpailuttamalla tai irtisanomalla turhia sopimuksia. Samalla tulee kriittisesti tarkasteltua yrityksen omia sopimuspohjia tai yleisiä sopimusehtoja, ovatko ne varmasti riittävät turvaamaan yrityksen liiketoimintaa eri tilanteissa.

Sopimushuolto on palvelupaketti, jossa yrityksen palveluun valitut sopimukset tarkistetaan juristin toimesta ja kartoituksen pohjalta pidetään asiakkaan kanssa yhteinen workshop, jossa tärkeimmä havainnot käydään läpi. Palveluun kuuluvat myös raportti workshopin tuloksista ja toimenpidesuositukset. Tavoitteena on, että yrityksen johto voi nukkua yönsä paremmin kun sopimusten riskit on tunnistettu ja on pohdittu myös toimenpiteet, joilla riskejä voi hallita. Tarpeellinen siis ihan jokaiselle asiansa huolellisesti hoitavalle yritykselle.

Palvelusta voi lukea lisää osoitteessa www.sopimushuolto.fi, jossa voi tehdä myös tarjouspyynnön oman yrityksen sopimushuoltoa varten.