Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä:

Villa Lex Oy
2454185-6
Hannele Korhonen
p. 010 219 5590
email. asiakaspalvelu@villalex.fi

Rekisterin nimi:

Asiakas- ja markkinointirekisteri.

Rekisterin käyttötarkoitus:

Asiakassuhteiden hoitaminen ja toimeksiantojen toteuttaminen ja todentaminen sekä suoramarkkinointi.

Rekisterin tietosisältö:

Rekisteri sisältää Villa Lexin asiakkaista ja potentiaalisista asiakkaista seuraavat tiedot:
– henkilön yhteystiedot (nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite)
– mahdollinen asema yhteisössä
– asiointi- ja toimeksiantotiedot

Säännönmukaiset tietolähteet:

Tiedot saadaan rekisteröidyiltä itseltään tai rekisteröidyn edustajilta sekä julkisista rekistereistä.

Tietojen luovutus:

Tietoja voidaan luovuttaa ainoastaan rekisteröidyn suostumuksella.

Rekisterin suojauksen periaatteet:

Rekisteri on suojattu palomuurilla ja salasanoilla. Rekisterin käyttöoikeus on ainoastaan Villa Lexin palveluksessa olevilla henkilöillä tai sen valtuuttamilla toimijoilla, jotka tarvitsevat tietoja työtehtävissään. Heillä on käytössään käyttäjätunnukset ja salasanat. Manuaalisessa muodossa olevaa aineistoa säilytetään Villa Lexin toimitiloissa, jotka on lukittu ja valvottu.

Rekisteröidyn oikeudet:

Rekisteröidyllä on oikeus saada tietää, mitä tietoja hänestä on tallennettuna. Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus vaatia tietoa korjattavaksi tai täydennettäväksi, mikäli talletetut tiedot ovat virheellisiä tai niissä on puutteita. Villa Lexin henkilötietorekisteriin rekisteröidyllä on oikeus koska tahansa kieltää Villa Lexiä käyttämästä tietojaan suoramarkkinointitarkoitukseen ilmoittamalla siitä Villa Lexille. Edellä mainitut tiedustelut ja kiellot tulee toimittaa sähköpostiosoitteeseen asiakaspalvelu@villalex.fi. Tiedustelijan tulee todistaa henkilöllisyytensä.