11.05.2016 | Kategoria: Sopimukset

Vuosia sitten pidin osakassopimusta yksinkertaisena sopimuksena. Sovitaan partnereiden keskinäiset suhteet omistuksessa, rahoittamisessa ja päätöksenteossa, määritellään roolit ja vastuualueet sekä ansainta yhtiössä, estetään osakkeiden siirtyminen ulkopuolisille, lisätään perusehdot kilpailukiellosta, salassapidosta ja immateriaalioikeuksista. Sitten vain nimet alle ja yritystä pyörittämään.

Olen sittemmin istunut monen monta kertaa yrittäjien kanssa pohtimassa hyvän, eli juuri heille sopivan, osakassopimuksen tavoitteita ja sisältöä. Tarvitaan korvia ja sydäntä kuulla, mistä kulloinkin on kysymys ja vaikka ehtojen paperille kirjoittaminen olisikin suhteellisen yksinkertaista (ja jopa automatisoitavissa), on sopimusprosessi ja sen kuluessa käydyt keskustelut usein lopullista paperia tärkeämpiä.

Riski väärille urille joutumisesta ja siten myös huonosta, eli yritykselle soveltumattomasta sopimuksesta on suuri, jos sopimuskeskustelu käynnistyy sopimuspohjan googlettamisesta ja keskittyy sen jälkeen sopimuspohjan yksityiskohtien hiomiseen sen sijaan, että lähdettäisiin liikkeelle siitä mitä juuri meidän osakassopimuksella oikeastaan tavoitellaan.

Osakassopimuksen avainehtoja ja termejä voidaan listata usealla tavalla ja selittää niiden sisältöä teknisesti ja täsmällisesti. Sopimusehdoilla on kuitenkin myös toinen, inhimillinen puoli. Kun keskustellaan osakassopimuksen ehdoista, keskustellaan oikeastaan neljästä ydinkysymyksestä, oikeudenmukaisuudesta, luottamuksesta, sitoutumisesta ja yhteistyöstä. Kääntämällä näkökulman näihin kysymyksiin, päästään jo paremmin asian ytimeen.

Osakassopimuksen avainehdot voi jaotella näiden kysymysten mukaan esimerkiksi seuraavasti:

 

OIKEUDENMUKAISUUS – jokaiselle ansionsa mukaan.

Miten omistus jaetaan, tasaomistus on helpoin mutta ei suinkaan aina reiluin
Vastaako omistus osakkaan panosta myös ajan kuluessa ja eri tilanteissa
Mitkä ovat osakkaiden ansaintatavat, miten ansainta jakautuu
Miten huomioidaan sijoittajien riski

 

LUOTTAMUS – voinko luottaa sinuun.

Miten varmistetaan, että osakkaat tekevät sen mitä on sovittu
Miten estetään osakkaita varastamasta liikeideaa itselleen tai kilpailijalle
Miten turvataan liikesalaisuudet

 

SITOUTUMINEN – oletko siinä vielä huomennakin.

Omistuksen sitominen työn tekemiseen
Kuinka pitkä sitoutuminen palvelee yritystä parhaiten
Millä ehdoilla ja missä tilanteissa osakkeet on lunastettavissa

 

YHTEISTYÖ – kuka päättää ja miten selvitämme vaikeat paikat.

Miten hallitus nimitetään
Mistä asioista on oltava yksimielisyys tai tietty määräenemmistö
Miten huomioidaan sijoittajien oikeus osallistua päätöksiin
Miten pattitilanteesta päästään eteenpäin

 

Aloita näistä kysymyksistä ja mieti sitten vasta itse sopimuksen sisältöä, miten asiat muotoillaan ja muita yksityiskohtia. Osakassopimus on juuri niin hyvä kuin sen solmineet osapuolet sen toiminnassaan – inhimillisesti – kokevat.