Villa Lex Oy:n www-sivujen käyttöehdot

Pyydämme teitä tutustumaan huolellisesti alla oleviin Villa Lex Oy:n www-sivujen käyttöehtoihin. Vieraillessanne Villa Lexin www-sivuilla hyväksytte seuraavat ehdot automaattisesti itseänne sitoviksi.

 

Palveluntarjoaja:
Villa Lex Oy
Y-tunnus: 2454185-6
Kotipaikka: Helsinki
Osoite: Pieni Roobertinkatu 9, 00130 Helsinki
puh: 010 219 5590
email: asiakaspalvelu@villalex.fi

Tarjouspyynnön yhteydessä annettuja tietoja käytetään tarjouksen sekä toimeksiannon suorittamisen esitietoina. Tilaaja vastaa tilauksen yhteydessä antamiensa tietojen oikeellisuudesta.

Palveluntarjoaja antaa tarjouksen tarjouspyynnön vastaanottamisen jälkeen sähköpostitse tai puhelimen välityksellä. Tässä yhteydessä sovitaan myös palvelun toteuttamisen aikataulusta ja muista yksityiskohdista. Sitova toimeksiantosuhde syntyy palveluntarjoajan tarjouksen ja asiakkaan tarjousta vastaavan tilauksen perusteella.

Nämä www-sivut sisältävät yleistä tietoa Villa Lexistä ja sen tuottamista palveluista. Sivujen aineisto on tuotettu ainoastaan tiedonantotarkoituksessa, eivätkä ne muodosta oikeudellisia tai muitakaan neuvoja, eikä niitä tule pitää neuvoina. Villa Lex ei takaa tietojen oikeellisuutta eikä vastaa esitetyn aineiston virheellisyydestä, puutteellisuudesta tai soveltumattomuudesta.

Villa Lexillä on omistusoikeus, tekijänoikeus sekä kaikki muut immateriaalioikeudet näillä sivuilla julkaistuun aineistoon, ellei toisin ole mainittu. Informaatiota tai osaa siitä ei saa kopioida, tallentaa, siirtää tai uudelleen levittää ilman Villa Lexin etukäteistä kirjallista lupaa muutoin kuin Suomen tekijänoikeuslain (404/1961) mukaiseen yksityiseen käyttöön.